Els serveis d'intervenció socioeducativa continuen treballant amb els infants i adolescents de la Conca de Barberà

20/04/2023 Actualitat

Els serveis d'intervenció socioeducativa continuen treballant amb els infants i adolescents de la Conca de Barberà

Durant el primer trimestre de l'any s'han atès 70 infants i adolescents

Des dels Serveis d'Intervenció socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, recurs preventiu que forma part dels serveis socials bàsics, es continua treballant amb infants, adolescents i les seves famílies, a fi de treballar les seves necessitats socials i educatives. Aquest servei està format per diverses línies d'actuació.

El Servei d'atenció diürna, antigament conegut com a Centre Obert és un espai on els infants i adolescents hi assisteixen fora de l'horari escolar. Aquest servei dona suport, estimula i potencia el desenvolupament de la personalitat, fomenta la socialització, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i l'esbarjo.

La Conca de Barberà disposa de 3 serveis d'atenció diürna ubicats a l'Espluga de Francolí, Montblanc i Santa Coloma de Queralt. A la vegada, cada un dels serveis disposa de tres grups segons les edats dels infants i adolescents: infantil, primària i secundària. Durant aquest primer trimestre de l'any s'han atès 51 infants i adolescents.

El Servei d'Atenció Diürna es desenvolupa per mitjà d'un conveni signat amb cadascun dels Ajuntaments, que aporten l'educadora social del centre i les despeses de manteniment i d'infraestructura. Des del Consell Comarcal es realitza la direcció, la coordinació i el suport metodològic dels tres centre.

Una altra línia que es desenvolupa des del SIS, és el Servei d'intervenció amb famílies amb infants i adolescents que estan en una situació de risc. En aquest segon tipus de servei, és l'educadora social qui dona el suport a les famílies perquè puguin atendre els seus fills o filles i que fomentin, mitjançant el treball individual o grupal, l'adquisició d'habilitats i hàbits de conducta. Durant el primer trimestre de l'any, aquest servei ha atès 11 infants i adolescents provinents de famílies de l'Espluga de Francolí, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Rocafort de Queralt, Solivella i Vimbodí i Poblet.

L'últim servei que es desenvolupa des del SIS és el Servei d'acompanyament socioeducatiu per a adolescents que estan en una situació de risc perquè puguin assolir progressivament la capacitat per gestionar les seves responsabilitats personals i socials, tant si són formatives com d'inserció sociolaboral o d'altres. Aquest servei ha atès un total de 8 adolescents de la comarca.