Embellim la vellesa i reivindiquem el Dia Mundial Contra El Maltractament a la Gent Gran

15/06/2023 Actualitat

Embellim la vellesa i reivindiquem el Dia Mundial Contra El Maltractament a la Gent Gran

El 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'Abús i el Maltractament a les Persones Grans i pretén crear consciència, prevenir i combatre aquest problema social.

Sabem que les persones grans són un valor essencial en la nostra societat, però, actuem d’acord amb aquesta afirmació o fem sentir a aquestes persones que ja no ens són útils? Tenim em compte els seus drets?

La societat actual és, cada cop més, una societat envellida. Les persones grans viuen una gran diversitat de situacions i dificultats associades a l’envelliment, ja siguin de caire social, sanitari o comunitari i són considerades, moltes vegades, una càrrega. És responsabilitat de tots i totes que puguem envellir en les millors condicions. Poder arribar a la vellesa de la manera més satisfactòria possible és un bé molt preuat i hauria de ser un repte de tota la comunitat.

Entenem el maltractament que reben algunes persones grans, per part de familiars, la comunitat o les institucions, com un acte o omissió d’una acció o d’un ajut que li és necessari a la persona i que té com a resultat el dany psicològic i/o físic. Aquest maltractament pot ser de tipus físic, sexual, psicològic, emocional, econòmic i material i inclou diverses formes, com l’abandonament o la negligència. Pot tenir lloc tant dins com fora d’un context de cura i assistència i té unes conseqüències negatives en la persona, tant de tipus físic com emocional constituint una vulneració dels seus drets fonamentals i una pèrdua greu de dignitat i respecte.

L’abús i el maltractament cap aquest col·lectiu ha de ser una lluita de tota la ciutadania i de les institucions, i per això cal que la prevenció i l’abordatge d’aquest fenomen formi part de l’agenda social i política.

Cal incrementar i millorar els recursos i programes orientats a que les persones puguin viure de manera digne i autònoma, i si ho desitgen, seguir vivint a casa seva durant el major temps possible cobrint les seves necessitats bàsiques i potenciant la permanència a la llar el màxim temps possible amb la millor qualitat de vida. I per a que això sigui una realitat, haurem d'abordar les situacions de discapacitat i dependència, oferir unes cures suficients i dignes tant a les persones grans com a les persones cuidadores, abordar l’edatisme i les desigualats i promoure les oportunitats d’aprenentatge, formació iparticipació ciutadana al llarg de tota la vida.