En marxa la consulta prèvia sobre el pla territorial sectorial per al desenvolupament de les energies renovables

18/05/2023 Actualitat

En marxa la consulta prèvia sobre el pla territorial sectorial per al desenvolupament de les energies renovables

Fins al 4 de Juny, la ciutadania i les entitats poden fer arribar les seves aportacions sobre el PLATER a través del portal Participa de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat ha posat en marxa un procés participatiu previ a l’elaboració del Pla Territorial Sectorial per al Desenvolupament de les Energies Renovables a Catalunya. El PLATER establirà els criteris per a la instal·lació d’energies renovables a Catalunya i facilitarà el compliment de les fites necessàries en aquest àmbit per a la transició energètica de Catalunya cap a un model descarbonitzat l’any 2050.

La transició energètica prevista a la Prospectiva Energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 (PROENCAT 2050) té com a objectiu la sobirania energètica basada en les energies renovables autòctones i en la neutralitat climàtica. Per aconseguir la sobirania energètica, Catalunya haurà de desenvolupar en els propers anys un gran nombre de projectes d’energies renovables.

La PROENCAT 2050 estableix que l'objectiu d'energia eòlica terrestre i solar fotovoltaica a terra per a l'any 2050 és de 23.136 MW i 19.394,3 MW, respectivament; mentre que la situació actual del desplegament d'aquestes tecnologies és de 1.271,1 MW i 95,9 MW, respectivament (dades de 2021).

Per dur a terme la transició energètica, es desenvoluparà un pla territorial sectorial (PLATER) que ordenarà el desplegament d'aquestes infraestructures energètiques, tenint en compte criteris de protecció mediambiental, paisatgístics i urbanístics.

Els objectius de la consulta sobre el PLATER són:

  • 1) Conèixer l'opinió del conjunt de la societat catalana respecte a l'elaboració i aplicació d'un instrument de l'Administració que ha d’assegurar l'encaix territorial de les energies renovables en el territori.
  • 2) Obtenir informació i valoracions sobre els aspectes que s'haurien de tenir en compte en cas de desenvolupar l'opció normativa preferida (aprovació d'un pla territorial sectorial).
  • 3) Recollir l'opinió de la ciutadania i del conjunt d'agents del territori sobre qualsevol altre aspecte que es consideri oportú modificar o afegir respecte al marc normatiu actual en els àmbits urbanístic, ambiental, paisatgístic, etc., a fi d'assegurar una implantació efectiva i adequada de les energies renovables en el territori.

Aquesta consulta pública prèvia s’adreça al conjunt de la ciutadania i les organitzacions, però especialment a les entitats, col·lectius o sectors potencialment afectats per la implantació de les energies renovables en el territori, respecte dels quals es considera especialment important la seva contribució.

Més endavant s'obrirà una segona fase de consulta i participació adreçada a organismes, administracions i empreses (no ciutadania) gestionada per  l'Òrgan Ambiental de la Generalitat en el marc de procediment d’Avaluació Ambiental Estratègica de Plans i Programes.

Més informació i accés a la consulta a través del portal participa.gencat.cat.