En tres anys el Consell Comarcal ha duplicat els recursos en educació ambiental

31/01/2018 Actualitat

En tres anys el Consell Comarcal ha duplicat els recursos en educació ambiental

El Consell Comarcal durant l’any 2014 va destinar 0,7 euros per habitant/any a actuacions d’educació ambiental amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva dels residus municipals, mentre que l’any 2017 hi va destinar 1,2 euros per habitant /any.

Si aquestes dades les contrastem amb els resultats anuals de recollida selectiva, podem observar que el 2014 obteníem un 49,05% de recollida selectiva mentre que el 2017 l’hem tancat amb un 50,30%.

Aquests indicadors ens mostren que l’increment en els recursos econòmics destinats a realitzar activitats d’educació ambiental té una repercussió directa en l’augment de la recollida selectiva.

Recordem que la recollida selectiva inclou tot els residus que portem als contenidors de vidre, paper i cartró, envasos i matèria orgànica. També inclou els residus que es dipositen a les deixalleries de la comarca (runa, restes de poda, aparells elèctrics, residus especials, etc).

El Pla d’activitats d’educació ambiental pel 2018 contempla, entre d’altres, la realització de tallers sobre el reciclatge dels residus i sobre el malbaratament alimentari pels escolars, repartiment de bosses compostables i de vaixella compostable per fomentar la recollida selectiva de matèria orgànica, ambientalització de festes populars i visites a les deixalleries i al Centre comarcal de tractament de residus municipals.