Enquesta per a la redacció de la diagnosi del Pla Comarcal LGBTI. Ens ajudes?

13/05/2019 Actualitat

Enquesta per a la redacció de la diagnosi del Pla Comarcal LGBTI. Ens ajudes?

Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà estem realitzant la diagnosi per elaborar el Pla Comarcal LGBTI. El Pla LGTBI és un instrument articulat a partir d'un conjunt d'accions desenvolupades en diferents àmbits d'actuació municipal, per tal de prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació amb la finalitat de garantir la igualtat de tracte de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Per aquest motiu et demanem que dediquis uns minuts a contestar un qüestionari anònim que ens servirà per a què aquest Pla sigui un document útil, efectiu i eficaç. L'enquesta estarà oberta des del 6 de maig fins el 19 de maig. https://consultoriamit.typeform.com/to/Htebey

A Catalunya, les polítiques d’igualtat LGTBI es troben en un moment de gran impuls en bona part gràcies a la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia, aprovada per la Generalitat de Catalunya.

El paper del món local és primordial per a promoure societats més igualitàries i respectuoses amb la diversitat i la llibertat, i per la seva proximitat amb la ciutadania, els ens locals ens situem en un lloc privilegiat en la defensa dels drets de les persones LGTBI. És per aquest motiu que el consell comarcal de la Conca de Barberà està redactant un Pla que promogui polítiques LGBTI, sens dubte serà un instrument que permetrà sistematitzar com es vol intervenir per transformar la realitat de la comarca. El Pla estarà guiat per uns objectius concrets, que es pretenen assolir a partir d’accions avaluables, al llarg d’un període determinat. En conclusió, el Pla comarcal LGTBI serà per la comarca una oportunitat de pensar més enllà d’allò immediat, i comprometre’s a intervenir de forma sostinguda en la necessitat social de lluita pels drets a la igualtat de les persones LGTBI.