Es posa en marxa la Taula que vetllarà per l'atenció a la infància i a l'adolescència

12/04/2018 Actualitat

Es posa en marxa la Taula que vetllarà per l'atenció a la infància i a l'adolescència

L’Àrea de Benestar Social del Consell Comarcal de la de la Conca de Barberà amb la participació activa de tots els tècnics comarcals dels àmbits d’ensenyament, salut, cossos de seguretat, serveis socials bàsics, justícia juvenil, immigració, entre d’altres, es van reunir el passat 6 d’abril al Consell Comarcal per crear la Taula comarcal d’atenció a la infància i a l’adolescència de la Conca de Barbera.

La Taula té com a objectiu vetllar pel benestar de la infància i l’adolescència de la comarca mitjançant el treball en xarxa entre equips, afavorint un espai d’interrelació i coneixement mutu, unificant criteris d’intervenció davant situacions de risc, dissenyant, coordinant i desenvolupant actuacions i accions conjuntes de prevenció de risc i promocionant si s’escau la creació de recursos/serveis necessaris a la comarca.

En aquesta primera reunió es va aprovar el Marc organitzatiu de la Taula i es va acordar que les següents reunions es durien a terme el pròxim 25 de maig per tal de valorar i finalitzar el protocol comarcal d’intervenció en xarxa davant situacions de risc i maltractament a la infància i l’adolescència i el 5 d’octubre per fer el seguiment del protocol comarcal d’absentisme escolar.