Es presenta l'informe del Servei de Sanejament Comarcal

01/07/2022 Actualitat

Es presenta l'informe del Servei de Sanejament Comarcal

Es va exposar el passat 13 de juny durant el Consell d'Alcaldesses i Alcaldes

El passat 13 de juny, durant la sessió del Consell d'Alcaldesses i Alcaldes que va tenir lloc a Sta. Coloma de Queralt, es va presentar un informe en relació amb el Servei de Sanejament Comarcal.

Des del 2007, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà és l'administració actuant en gestió dels sistemes de sanejament de la comarca, segons el conveni signat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i actualment s'estan gestionant les estacions depuradores d'aigües residuals de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Solivella i Senan, l'estació de bombament del Parc Fluvial de l'Espluga de Francolí i els col·lectors en alta de Vimbodí, Poblet i Les Masies, que deriven a l'estació depuradora de l'Espluga de Francolí. La gestió d'aquest servei es va adjudicar l'any passat a l'empresa Sociedad General de Aguas de Barcelona SAU, fins a mitjans del 2025.
La gestió dels sistemes de sanejament consisteix en la conservació, manteniment, explotació i reposició de les instal·lacions, i la disposició de la potestat d'intervenció administrativa dels abocaments al sistema, que abasta l'autorització d'abocament, la inspecció, la sanció i el rescabalament dels sobrecostos d'explotació.

El cost de la gestió és finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua. Per aquest 2022, i es preveu que el cost de gestió del servei serà de 629.845,52 €. A més del finançament per les despeses directes d'explotació, també es disposa d'una aportació de finançament per a les despeses indirectes que es generen de la gestió del servei.

En aquests pròxims dos anys es preveu fer una inversió en millores i reposicions als sistemes per un import d'1.122.000 €. Entre aquestes actuacions destaquen la instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum, la renovació de sistemes elèctrics interns i les inversions a les línies de fangs, les quals optimitzaran el rendiment energètic i de procés de les depuradores.

D'altra banda, actualment, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà té signats 5 convenis amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la redacció de projectes constructius dels sistemes de sanejament de Vilanova de Prades, Blancafort, Pira, Barberà de la Conca i Vilaverd. Durant aquest segon semestre es preveu la signatura dels convenis de redacció de Passanant i Belltall, Vallclara i Aguiló.

Aquests projectes s'estan redactant tenint en compte les característiques de cada municipi, dimensionant cada sistema a la realitat actual i futura i valorant el tractament que disposarà la depuradora d'acord amb les últimes tecnologies, incidint en l'optimització dels costos de tractament energètics, disminuint la producció de fangs amb solucions basades en l'entorn i assegurant la correcta gestió de les aigües residuals quan es retornin a medi.

Un cop redactats els projectes, es procedirà a la construcció d'aquests sistemes per tal de garantir la correcta gestió de les seves aigües residuals, tal com es preveu en el Pla de gestió i Programa de mesures de sanejament del districte de conca fluvial de Catalunya corresponents al període 2022-2027.