Es reactiva el sector de la construcció i de l'obra pública de la Conca de Barberà

17/04/2018 Actualitat

Es reactiva el sector de la construcció i de l'obra pública de la Conca de Barberà

L’informe trimestral de l’àrea de Serveis Urbanístics del Consell Comarcal de la Conca de Barberà corresponent al primer trimestre de l’any 2018 assenyala un increment d’un 5% de les actuacions urbanístiques municipals en comparació amb el mateix període de l’any passat.

L’any 2017 els serveis tècnics del Consell Comarcal en matèria d’assistència urbanística als ajuntaments van realitzar un total de 1.181 actuacions, mentre que en el mateix període d’aquest any 2018 el nombre d’actuacions realitzades ha estat de 1.235.

Aquestes actuacions comptabilitzades consisteixen en les tasques realitzades als ajuntaments de la comarca per part dels tècnics del Consell Comarcal que actuen com a tècnics municipals de l’àrea d’urbanisme en aquells ajuntaments de la comarca que no en tenen. Ara mateix són disset (de vint-i-dos municipis de la comarca) els ajuntaments que gaudeixen d’aquest servei del Consell Comarcal. Aquestes actuacions consisteixen bàsicament en la direcció tècnica de les obres públiques, la realització d’estudis i projectes tècnics o altra mena de documentació (informes, memòries, etc.), sempre actuant com a tècnics municipals.

Una altra dada que ve a confirmar aquesta reactivació és el nombre de documents que aquesta mateixa àrea del Consell Comarcal ha redactat per encàrrec dels ajuntaments. Si el primer trimestre del 2017 es van realitzar un total de 29 documents, aquest primer trimestre de l’any han estat 30 (un 3% d’increment). La documentació que han sol·licitat els ajuntaments fora de l’assistència urbanística regulada han estat sobretot la redacció d’estudis previs, la direcció d’obres i la redacció de projectes i altra documentació.