Finalitzen les obres d'ampliació del dipòsit controlat del Centre de Tractament de Residus

14/09/2018 Actualitat

Finalitzen les obres d'ampliació del dipòsit controlat del Centre de Tractament de Residus

Aquesta setmana han finalitzat les obres d’ampliació del dipòsit controlat del Centre comarcal de tractament de residus municipals. La seva realització ha anat a càrrec de l’empresa Voltes SLU. El cost total de l’obra ha estat de 553.552,41 euros i el seu import ha estat finançat íntegrament per l’Agència de Residus de Catalunya.

Es preveu que aquesta ampliació permetrà allargar la vida útil del dipòsit fins l'any 2024. No obstant, el Consell Comarcal ha engegat proves pilot de nous sistemes de recollida de residus municipals amb l’objectiu d’incrementar la recollida selectiva i disminuir el rebuig que es diposita al contenidor verd.

Tanmateix aquesta obra d’ampliació està relacionada a la construcció d’una planta de pretractament de fracció resta abans de la seva disposició final en dipòsit controlat, amb la finalitat que tots els residus que s’hi dipositin siguin inerts i lliures de matèria orgànica. Aquesta instal·lació també contribuirà a l’allargament del temps de vida útil del dipòsit controlat.