Finalitzen les obres de millora de les deixalleries comarcals de Montblanc i de l'Espluga de Francolí

24/03/2021

Finalitzen les obres de millora de les deixalleries comarcals de Montblanc i de l'Espluga de Francolí

Durant aquest mes de març, han finalitzat les obres de millora de les deixalleries de Montblanc i de l'Espluga de Francolí, que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i que han tingut per objectiu millorar la seguretat i cobrir les noves necessitats de gestió.

L’augment continuat d’usuaris i el canvi de model en la gestió de residus ha fet evident la necessitat d’ampliar les instal·lacions de la deixalleria de Montblanc per tal de disposar d'espais més grans per poder redistribuir l'espai i la col·locació de les caixes, dels residus especials i de la resta de residus que es recullen a la deixalleria, a més de tenir més espai útil per dipositar més volum de residus.

A més, a causa del mal estat de la tanca perimetral de la deixalleria, aquesta s'ha substituït per una tanca nova i més segura. També s’ha aprofitat per col·locar un sistema d'alarma al mateix temps que s'han pintat noves marques viàries per a augmentar la seguretat dels usuaris i de l'operari dins de la deixalleria.

A les instal·lacions de la deixalleria de l'Espluga de Francolí, també s'han dut a terme diferents accions. En primer lloc, s'ha col·locat un corró compactadora amb l'objectiu principal d'incrementar la rendibilitat del transport dels contenidors oberts, a més d'aconseguir la disminució del volum que ocupen els residus de voluminosos, fusta i poda.

També s'han remodelat els molls, que estaven malmesos a causa del pas dels anys, i s'han dotat d'una barana per tal d'augmentar la seguretat dels usuaris i de l'operari mentre dipositin els residus. Per a complementar aquesta actuació i, alhora, augmentar la seguretat dins de la deixalleria, s'ha senyalitzat el paviment amb marques viàries longitudinals contínues i discontínues. Finalment, s’ha col·locat una banda reductora de velocitat a l'entrada de la deixalleria i una marquesina a la caseta de l'operari.

Ambdues actuacions han tingut un cost aproximat de 100.000 euros, que ha finançat íntegrament l’Agència de Residus de Catalunya.