Gestió dels residus a les Tavernes de la Setmana Medieval de Montblanc

03/05/2022 Actualitat

Gestió dels residus a les Tavernes de la Setmana Medieval de Montblanc

Durant els dos caps de setmana que ha durat la setmana medieval s'han realitzat dues revisions diàries a cada taverna

Aquest cap de setmana l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal ha continuat amb les revisions de la gestió de residus a les tavernes de la setmana medieval a Montblanc.

Durant els dos caps de setmana que ha durat la setmana medieval s'han realitzat dues revisions diàries a cada taverna, per tal de sensibilitzar i valorar si s'estava fent una bona separació dels residus generats dins la taverna.

Les inspeccions es portaven a terme durant els àpats i cloenda del servei. Durant les inspeccions es valorava la qualitat de la separació dels residus i que no es presentessin impropis en els respectius contenidors, ja que es volia garantir que tots els residus estiguessin ben separats.

Cada taverna un cop finalitzat el servei havia de portar els residus a les diferents àrees d'emergència habilitades per aquesta funció.

Gràcies a aquestes àrees hem aconseguit un índex de recollida selectiva elevat durant la setmana medieval.

Podem dir que un cop finalitzades les revisions el resultat global ha estat molt positiu, ja que les tavernes s'han implicat molt a l'hora de fer una bona separació dels residus i això s'ha traslladat a uns molt bons resultats de recollida selectiva durant la setmana medieval.

Per tant, es pot afirmar que el balanç ha sigut molt positiu.