Hem aconseguit superar el 50% de recollida selectiva de residus municipals

23/01/2018 Actualitat

Hem aconseguit superar el 50% de recollida selectiva de residus municipals

Les dades de residus recollides durant el 2017 presenten uns resultats molts positius. El 2017 s’han generat 10.785 tones de residus municipals. Respecte l’any 2016, la generació total de residus municipals ha augmentat i la recollida selectiva també ha augmentat, tot i la disminució de la població comarcal. Per primer cop la dada anual de recollida selectiva supera el 50% de recollida selectiva de mitja a tota la comarca.

Aquests resultats tant positius, es complementen que aquest creixement amb la recollida selectiva ve donat per fer la correcta separació de la matèria orgànica, amb un 4,37% d’augment, d’envasos amb un 5,98%, el paper i cartró amb un 6,49%, i el vidre amb un 5,40 d’augment. Totes les recollides amb contenidors augmenten, i el rebuig es redueix en un 0,65%.

Durant l’any 2016 es va realitzar una campanya d’educació ambiental sota el lema “Supera’t, Reciclar compensa” destinada a tota la població de la comarca, en la que es van realitzar punts informatius a molts municipis de la comarca amb repartiment de cubells, bosses compostables i díptics informatius. A més la campanya va comptar amb la col·locació de banderoles i pancartes a totes les poblacions per tal de conscienciar a la població sobre la correcta gestió dels residus.

Si consultem les dades obtingudes durant aquest 2017, els municipis que realitzen una major recollida selectiva dels residus són: Senan amb un 66,23% de percentatge de recollida selectiva, seguida de Forès i Conesa. Aquests encapçalen la llista dels 22 municipis inclosos en la recollida comarcal, i que fan que la bona gestió que realitza en cadascú d’ells, fa que la Conca de Barberà es situï en una de les comarques catalanes que millor recicla els seus residus.

Així com, també trobem una nota molt positiva, ja que el servei de les 7 deixalleries i de serveis mòbils, per tal de que tots els habitants de la comarca puguin realitzar recollida selectiva dels diferents tipus de residus municipals per als quals no hi ha un sistema de recollida domiciliària o uns contenidors específics al carrer, ha tingut un total de 23.009 usuaris, i s’han gestionat 2.386 tones de residus.

Amb les dades obtingudes s’observa una millora molt important en la recollida de residus, amb una tendència en augment de la població a recollir bé les seves escombraries, ja que de tots els residus que generem en recuperem més de la meitat, ja que estem en un 50,35% de recuperació de residus, i la causa és que els residus que van a parar a l’abocador s’estan reduint considerablement, i aquests es recullen separadament en els contenidors de recollida selectiva.