Impulsem la gestió de les aigües residuals als municipis de la comarca

23/02/2021

Impulsem la gestió de les aigües residuals als municipis de la comarca

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà va signar, l’any passat, diversos convenis amb l’Agència Catalana de l’Aigua i amb els ajuntaments de Vilanova de Prades, Blancafort i Pira amb l'objectiu d'assumir les competències relatives a la gestió del sanejament en alta del municipi, incloent la construcció, l'explotació, la gestió, el manteniment, les reposicions i millores de les infraestructures i la intervenció administrativa dels abocaments.

 

Assumint aquestes competències, el Consell Comarcal vol impulsar la gestió de les aigües residuals en alta de la comarca, ampliant el servei a més municipis i, alhora, evitar l’afectació que provoca no disposar d’un sistema de sanejament.

 

Es preveu disposar de diversos projectes redactats durant aquest any, per tal de poder iniciar la construcció de nous sistemes de sanejament a curt termini, i signar nous convenis per a continuar amb la tasca iniciada per tal de donar servei al màxim de municipis de la comarca.

 

La gestió del sanejament de les aigües residuals durant l’any 2020 ha estat atípic per la situació de pandèmia i perquè a causa de la riuada del Francolí el 22 d’octubre de 2019, els sistemes de sanejament de Montblanc, l’Espluga de Francolí i Vimbodí van quedar greument afectats. 

 

 

Cabal tractat (m3/any)

 

2019

2020

EDAR de Montblanc*

380.123

359.135

EDAR de l’Espluga de Francolí**

380.296

145.290

EDAR de Sta. Coloma de Queralt

331.460

363.603

EDAR de Solivella

35.419

38.247

EDAR de Senan

1.333

1.965

* L’EDAR de Montblanc va tractar el 100% de les aigües residuals a partir del 01/05/2020

** L’EDAR de l’Espluga de Francolí va tractar el 100% de les aigües residuals a partir del 02/09/2020

 

Per millorar el procés de depuració i optimitzar el funcionament de les instal·lacions, durant l’any 2020, s’han realitzat diverses inversions de reposició i millora a les instal·lacions, per un import total de 180.680,22 €.

 

EDAR de Montblanc

Redacció d’un projecte per a la instal·lació d’una reixa de gruixuts automàtica al pou de grollers

Adquisició d’un equip presa mostres refrigerat

EDAR de l’Espluga de Francolí

Adquisició i instal·lació de nous cabalímetres d’entrada, de recirculació i de purga

Subministrament i instal·lació d’un sistema de graelles extraibles i nous difusors al reactor biològic

Reaparició i impermeabilització de l’interior del decantador secundari

EDAR de Sta. Coloma de Queralt

Adquisció i instal·lació d’un motor de fre al polispast de la cullera bivalva

Subministrament i col·locació de tres punts d’ancoratge submergits al reactor biològic


D’altra banda, per fer un seguiment de la bona gestió de les activitats de la comarca, s’han realitzat 19 treballs de presa de mostres d’aigües residuals, inspecció puntual, anàlisis de les mostres a laboratori i comprovació de les dades de diversos establiments de la comarca amb abocament, per tal d’assegurar el seu correcte funcionament, on no s’ha detectat cap afectació a medi.

 

Les obres d’emergència per a la reposició i reparació dels sistemes de sanejament d’aigua en alta de Vimbodí, l’Espluga de Francolí i Montblanc arran de la riuada del 23 d’octubre de 2019, es van recepcionar el 16 d’octubre de 2020, amb un cost final d’execució de 1.999.146,34 €. Aquestes obres han permès retornar les instal·lacions a l’estat d’abans de la riuada, assegurant el tractament de totes les aigües residuals dels municipis afectats.

 

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà és l’ens encarregat de l’explotació, el manteniment i la conservació dels sistemes de sanejament de la comarca, els quals inclouen les estacions depuradores de Montblanc, l'Espluga de Francolí, Sta. Coloma de Queralt, Senan i Solivella i els col·lectors en alta de Vimbodí, Poblet i Les Masies, des de l’any 2007.