Impulsem tallers escolars per a treballar la Carta del Paisatge de la comarca

02/02/2021

Impulsem tallers escolars per a treballar la Carta del Paisatge de la comarca

Un total de 10 escoles de la Conca de Barberà se sumen al projecte del Consell Comarcal per a cuidar el paisatge de la comarca. El primer centre educatiu en realitzar el taller (se’n faran 13 en total, per duplicat en algun centre) és l’Escola Sant Roc de Rocafort de Queralt i l’activitat tindrà lloc aquest mateix divendres, dia 5 de febrer.

L’àrea de sostenibilitat, paisatge i agricultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha elaborat una sèrie de materials didàctics per tal de poder realitzar aquesta activitat, anomenada ‘Paisatges transgeneracionals’, a  partir de la qual els nens i les nenes podran analitzar les diferències, els canvis i les transformacions que ha patit el paisatge i, així, poder reflexionar sobre la seva conservació, protecció i gestió. S'ha preparat una metodologia senzilla i oberta per que cada centre pugui adaptar-la i aplicar-la segons la seva realitat.

Els materials que s’han preparat estan pensats per a conèixer les característiques dels paisatges de la Conca de Barberà; aprendre a descriure i a expressar el paisatge que s’observa en un moment determinat i què ens fa sentir; prendre consciència de les diferències entre els diferents paisatges de la comarca; conèixer les diferents unitats de paisatge de la Carta de Paisatge i les seves característiques; treballar els elements característics de cadascuna de les unitats de paisatge; crear o enfortir el vincle dels nens i de les nenes amb el paisatge que els envolta i el medi natural; sensibilitzar els nens i les nenes pel que fa al respecte al medi i tot el que implica (paisatge, vegetació, fauna, etc.).

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà, a través de la conselleria de sostenibilitat, paisatge i agricultura, va aprovar la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà el passat mes de novembre, un document que té per objectiu augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca a partir del disseny i execució de programes d’educació en el paisatge a centres escolars.

La Carta del Paisatge de la Conca de Barberà inclou una diagnosi de les dinàmiques del paisatge comarcal, defineix uns objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit comarcal i elabora un programa de gestió en el qual es concreten accions específiques que han d'emprendre els diversos agents implicats. Actualment, s’està treballant en el foment del consum de productes del territori i en diverses activitats de sensibilització sobre el paisatge.

La voluntat del Consell Comarcal de la Conca de Barberà és que totes les escoles de la comarca s’hi adhereixin.