Instal·lada una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire a Montblanc

21/03/2022 Actualitat

Instal·lada una unitat mòbil de control de la qualitat de l'aire a Montblanc

Es va instal·lar el passat dimecres 16 de març

Des del Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal i en col·laboració amb l'Ajuntament de Montblanc, el passat dimecres dia 16 de març es va instal·lar una unitat mòbil de vigilància de la contaminació atmosfèrica que permetrà fer una avaluació de la qualitat de l'aire del municipi.

Aquestes unitats mòbils formen part de les eines de control atmosfèric que es realitza des del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

En els municipis catalans on hi ha una major incidència de contaminació per concentració d'indústries i fonts d'emissions es disposa d'unitats de mesura fixes. Pel que fa a les zones menys industrialitzades, aquestes unitats mòbils permeten conèixer la qualitat de l'aire de manera directa en zones que no disposen de vigilància de la XVPCA (Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica).

Aquesta campanya servirà per elaborar estudis d'avaluació de l'impacte de determinades emissions atmosfèriques així com quantificar el grau de contaminació atmosfèrica en un indret i un temps determinats, també en casos de situacions accidentals que es puguin donar, ja que aquestes campanyes tenen una duració aproximada d'entre un i dos mesos. L'estació pren mesures de les condicions meteorològiques i dels principals contaminants atmosfèrics, com el diòxid de sofre, l'ozó o els metalls pesants.