Ja portem més de 90 consultes i tràmits al Servei de Suport a l'Associacionisme

19/09/2019 Actualitat

Ja portem més de 90 consultes i tràmits al Servei de Suport a l'Associacionisme

Des de finals de l’any 2010 l’Oficina Jove de la Conca de Barberà assessora i acompanya a les associacions de la comarca en la tramitació i en la regularització de la seva documentació fundacional i fiscal. Amb el que va d'any s'han realitzat un total de 93 tràmits i assessoraments. A més a més el servei actualitza les dades al portal Vademecum (eina de cerca d’entitats de la Conca de Barberà).

Els tràmits més habituals són:

  • Adaptació dels estatuts a la normativa vigent.
  • Modificació dels estatuts per canvi de nom i articulat.
  • Comunicació d’un canvi de Junta al Departament de Justícia.
  • Inscripció d’una nova associació al Registre d’Entitats del Dept. de Justícia.
  • Sol·licitud del NIF provisional i definitiu de l’entitat a Hisenda.
  • Canvi de nom a Hisenda. - Informació fiscal (IVA, import de Societats...) 
  • Tramitació de la inscripció al Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut. 
  • Informació i assessorament sobre la tramitació de subvencions També s'han assessorat i tramitat documentació d'entitats esportives.

A part de la gestió i assessorament a les entitats cada any l'Oficina Jove organitza activitats formatives adreçades a les associacions. El passat mes de febrer es va organitzar una sessió formativa sobre la Llei de protecció de dades en la què hi van assistir una trentena d'entitats de tot tipus (culturals, esportives, folklòriques, ampas, de veïns...).