L'1 d'abril s'amplia el servei de recollida d'escombraries porta a porta de Montblanc

15/03/2019 Actualitat

L'1 d'abril s'amplia el servei de recollida d'escombraries porta a porta de Montblanc

Els bons resultats assolits amb la implantació del nou model de recollida de residus porta a porta a Montblanc (aconseguint un 80% de recollida selectiva de residus en els llocs on s’ha aplicat) ha fet que s'hagi optat per portar a terme una prova pilot en edificis verticals.

Aquesta prova es realitzarà als immobles dels carrers Catalunya, Sindicat, carrer de l’Estació, muralla Sta Tecla i Estació de bus. Aquesta ampliació comportarà la retirada dels punts de recollida de brossa situats al carrer Sindicat.

El nou servei començarà el dia 1 d’abril, amb la retirada dels contenidors i l'inici de la recollida porta a porta. Afectarà tots els domicilis i establiments comercials dels carrers anteriorment esmenats. Prèviament, els establiments comercials de la zona seran visitats per tècnics ambientals, que els indicaran les freqüències i els serveis establerts. 

Amb aquest nou model, els ciutadans i ciutadanes hauran de separar les diverses fraccions de residus en origen, que posteriorment seran recollides al portal dels edificis d’acord amb un calendari i horaris establerts. Excepte el vidre, que s’haurà de portar al contenidor verd que encara estarà situat al carrer.

Tots els nous usuaris rebran una carta on se'ls proporcionarà tota la informació. A més, per fer-ho correctament, se'ls facilitarà un kit porta a porta. Aquest material (cubells i díptics informatius) es repartirà a la seu del Consell Comarcal (carrer Sant Josep, 18) i anirà associat al padró d’escombraries dels domicilis. El repartiment es realitzarà a partir del dia 25 de març en horari d’oficina (dilluns de 9h a 14h i de 16h a 18h i de dimarts a divendres de 9h a 14h). 

El servei del porta a porta te com a principal canvi que els veïns del municipi hauran de deixar el cubell amb les escombraries al portal dels edificis a partir de les 20h i fins a les 22h. 

Durant la setmana de repartiment i les següents els usuaris es poden dirigir al Consell Comarcal o a l’Ajuntament de Montblanc on s’atendran tots els dubtes que sorgeixin.