La Carta del Paisatge de la Conca de Barberà és ja una realitat

26/11/2020

La Carta del Paisatge de la Conca de Barberà és ja una realitat

La Conca de Barberà disposa ja de Carta del Paisatge. Un Consell d’Alcaldes extraordinari, celebrat el 25 de novembre, ha aprovat la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà i tots els documents que la conformen.

Les cartes del paisatge són uns instruments de concertació creats per la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, aprovada el 2005. La Carta del paisatge de la Conca de Barberà pretén servir com a referent per a aquestes polítiques d’ordenació del territori i sectorials, per a la cooperació municipal i entre les diferents administracions que incideixen en el territori, i en definitiva, com a referent d’accions per a la dinamització i valorització dels actius del territori i per un millor desenvolupament local.

Tots els ajuntaments de la comarca s’han adherit a la Carta i han aprovat per unanimitat el document de consens i Pacte del Paisatge de la Conca de Barberà. L’acte ha comptat amb les intervencions del Sr. Magí Trullolls, President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà; la Sra. Carme Ferrer, consellera comarcal de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura; el Sr. Pere Sala, director de l’Observatori del Paisatge; el Sr.Josep Armengol, subdirector general d’Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Josep Forasté, diputat de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona.

Els paisatges de la Conca de Barberà són una expressió de la seva identitat, i és en aquest àmbit comarcal on la seva gestió pot ser més eficaç, recolzada en polítiques actives en pro d’un desenvolupament sostenible del territori.

L’elaboració de la Carta del paisatge de la Conca de Barberà ha estat un procés que ha requerit tant el treball d’un equip d’experts, com el desenvolupament d’estratègies participatives, de mediació i de concertació. Els objectius de la Carta del Paisatge de la Conca de Barberà són:

  1. Recuperar i posar en valor el patrimoni històric de la comarca.
  2. Mantenir la integritat visual i paisatgística i l’habitabilitat dels nuclis urbans de la comarca.
  3. Protegir, gestionar i conservar els hàbitats naturals i les formacions geològiques d’interès.
  4. Fomentar el mosaic agrícola tradicional i les noves formes de conreu respectuoses amb el medi ambient i el paisatge .
  5. Restaurar els paisatges degradats i banals.
  6. Augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca .
  7. Desenvolupar una política comarcal de promoció i protecció del paisatge de la comarca.

Actualment hi ha un total de 42 agents que s’han adherit a la Carta: ajuntaments, entitats, empreses, ens culturals, etc.