La Conca de Barberà assoleix un 81% de recollida selectiva el primer trimestre de l’any

13/04/2021

La Conca de Barberà assoleix un 81% de recollida selectiva el primer trimestre de l’any

La Conca de Barberà augmenta l’índex de recollida selectiva de residus fins el 81% durant el primer trimestre de 2021, davant del 52% que es va registrar abans d’impulsar, de manera definitiva, el canvi de model de recollida porta a porta o amb identificació d’usuari mitjançant targeta en el contenidor segons cada municipi.

Aquestes dades es van presentar, dilluns passat, al Consell d’Administració, incloses a l’informe resultant del primer trimestre 2021. El document també mostra que la quantitat de residus llançats a l'abocador ha baixat de les 1.132 tones del primer trimestre de 2020 a només 424 tones el mateix període del 2021, una reducció del 62% en la fracció resta.  

En termes generals, els resultats de la recollida selectiva varien segons les característiques dels municipis, els models de recollida i les campanyes de comunicació desplegades. No obstant, cal remarcar que tots els municipis de la comarca se situen per sobre del 69% de recollida selectiva, ja que ens tots s’han implantat models eficients.

 

 

2019

2020

2021

% var 2020-2021

Paper i cartró

101.560

106.830

129.600

18,68%

Paper comercial

47.940

65.320

71.580

9,58%

Envasos

104.120

128.740

209.720

62,90%

Vidre

124.840

160.380

175.140

9,20%

Rebuig

1.146.620

1.132.280

424.020

- 62,55%

Matèria orgànica

363.520

399.280

569.730

42,69%

Deixalleries

435.890

440.126

746.469

69,60%

Total residus

2.324.490

2.432.956

2.326.259

-4,39%

 

Durant el primer trimestre de 2021 s’han recollit un total de 1.902,2 tones de residus recollits selectivament, enfront a les 424,02  tones de fracció resta. Si es compara aquesta xifra amb les tones recollides selectivament a la comarca durant el mateix període de temps de l’any 2020, s’observa que s’ha  produït un augment exponencial de la recollida selectiva. 

 

L’augment de la recollida també ve donat per l’ús de serveis de poda i voluminosos, dels quals se n’han realitzat 186 i 121 respectivament aquest primer trimestre; i el foment de la deixalleria mòbil que recorre tots els municipis i nuclis de la comarca.

Amb aquest canvi de nou sistema, i amb els bons resultats que presenta aquest primer trimestre de 2021, es compleixen les exigències del 50% de taxa de reciclatge que la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea en matèria de reciclatge han fixat per a tots els municipis a partir de l'any  2020.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà posa en valor la disposició i participació dels veïns de tots els municipis per a fer d'aquests nous models de recollida selectiva un èxit, i emplaça a tothom a seguir agafant consciència de la necessitat de mantenir una actitud activa amb el reciclatge i continuar millorant els hàbits.