La Conca de Barberà segueix per sobre de la mitjana catalana de reciclatge amb un 77,01%

16/07/2023 Actualitat

La Conca de Barberà segueix per sobre de la mitjana catalana de reciclatge amb un 77,01%

Respecte a l'any 2022, la generació total de residus municipals en aquest trimestre ha augmentat en un 1,46%.

La comarca de la Conca de Barberà ha assolit durant el segon trimestre del 2023, que es recicli un 77,01%, comptabilitzant una generació de 2.498 tones de residus municipals.

Respecte a l'any 2022, la generació total de residus municipals en aquest trimestre ha augmentat en un 1,46%.

Durant aquest període del 2023 s'han recollit 576,2 tones de matèria orgànica, el qual representa un decrement del 7,4% respecte a l'any anterior. La recollida selectiva del paper i cartó ha incrementat amb un 5,5% respecte a l'any anterior. S'han recollit un total de 210 tones, i el percentatge de recuperació juntament amb el cartó comercial és del 75%%. Així mateix, la recollida selectiva de cartó comercial també s'ha reduït en un 6,8% respecte a l'any anterior, i s'han recollit un total de 61,9 tones.

La quantitat total de vidre recollit durant el segon trimestre de l'any 2023 és de 165,8 tones, dada que suposa un increment del 6,6%, respecte de l'any anterior. El percentatge de recuperació és del 102,5%.

La recollida selectiva d'envasos lleugers ha tingut un decrement del 6,7% respecte a l'any anterior en el mateix període. S'han recollit un total de 228,18 tones.

A les deixalleries de la comarca ubicades a Montblanc, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Vimbodí i Poblet, Barberà de la Conca i Vilaverd, s'han revalorat un total de 750,5 tones, un 7,2% més que l'any 2022. En aquestes tones se sumen els serveis de poda, voluminosos i tèxtils porta a porta a tota a la comarca.