La Diputació de Tarragona subvenciona amb 34.300,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de l'administració digital als municipis, anualitat 2021-2022

22/08/2022

La Diputació de Tarragona subvenciona amb 34.300,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de l'administració digital als municipis, anualitat 2021-2022

La Diputació de Tarragona ha concedit, per a l'anualitat 2021-2022, un ajut de 34.300 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui col·laborar en la la implementació de l'administració digital als municipis, una actuació que ha suposat un cost total d'execució de 36.178,56 € .

La finalitat d'aquest ajut ha estat determinar i regular la col·laboració entre els consells comarcals i la Diputació de Tarragona per implementar l’administració digital en els ens locals del Baix Penedès, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre de fins a 20.000 habitants, tenint en compte especialment els criteris establerts a l’Esquema Nacional de Seguretat i tots aquells elements necessaris relacionats amb l’àmbit digital que requereixin d’esforços interadministratius.

Les accions desenvolupades durant l'exercici 2021-22, han estat:

  • Fer el seguiment de l’acompliment del Pla d’adequació a l’ENS i l’acompanyament als municipis que ja se’ls ha fet el pla d’adequació. Aquest compromís es concreta en les actuacions següents:
  1. Elaborar informes de seguiment del pla d’adequació per a cada ajuntament.
  2. Elaborar per a cada ajuntament el Document d’aplicabilitat, actualització i validació.
  3. Efectuar la diagnosi dels elements d’infraestructura i/o necessitats de seguretat de cada ajuntament perquè hi hagi els elements de seguretat necessaris per a un correcte funcionament de l’Esquema Nacional de Seguretat.
  4. Elaborar un document per ajuntament que pot servir de base com a línia de finançament en matèria de seguretat.
  • Facilitar que els ajuntaments compleixin amb les obligacions de publicitat activa i de rendició de comptes a la ciutadania. En aquest punt es fixen les activitats següents:
  1. Consensuar els continguts que s’han de publicar a la web, a la seu electrònica i al portal de transparència.
  2. Fer un model teòric consensuat de continguts i veure quins són els canvis que s’haurien de tenir en compte per donar compliment als requisits establerts per INFOPARTICIPA, però també per a l’Índex de Maduresa Digital.
  3. Implementar aquests continguts en els municipis.
  4. Enfortir la col·laboració entre els consells comarcals i la Diputació de Tarragona per a potenciar els serveis d’administració digital que vagin destinats a la ciutadania.

Els municipis on s'han desplegat les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal han estat els 22 municipis de la comarca.