LA DIPUTACIÓ SUBVENCIONA AMB 33.000,00 € AL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS, ANUALITAT 2020

18/08/2021

LA DIPUTACIÓ SUBVENCIONA AMB 33.000,00 € AL CONSELL COMARCAL DE LA CONCA DE BARBERÀ PER A LA IMPLEMENTACIÓ DE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DIGITALS ACTIO ALS MUNICIPIS, ANUALITAT 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit, per a l'anualitat 2020, un ajut de 33.000 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui col·laborar en la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis, una actuació que ha suposat un cost total d'execució de 33.332,56 € .

La finalitat d'aquest ajut ha estat establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona com a mecanisme de garantia per la prestació de l’assistència en matèria d’administració digital, així com col·laborar amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà en la implementació complerta d’ACTIO als ens locals de la seva comarca.

Les accions desenvolupades durant l'exercici 2020, han estat:

  • Col·laboració en la implementació de la carpeta ciutadana i passarel·la de pagaments, la qual es concreta en:
  1. Efectuar els canvis necessaris a la seu electrònica dels ens locals per a facilitar l’accés dels serveis a la ciutadania.
  2. Personalitzar els serveis de la carpeta ciutadana.
  • Difusió de l’ús dels serveis per a la ciutadania, la qual es concreta en:
  1. Col·laborar en la formació de la ciutadania en l’ús de la identificació i signatura digital.
  2. Sensibilitzar a la ciutadania en les eines digitals.
  3. Formar i oferir suport dels serveis a les empreses i entitats sense ànim de lucre.
  4. Formar i sensibilitzar en l’ús de la identificació i signatura digital.

El Consell Comarcal, a la vegada, ha estat l’encarregat de garantir als municipis de la seva comarca la implementació de l’administració digital.

Els municipis on s'han desplegat les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal són els que ja compten amb ACTIO, que en aquest cas, han estat els 22 municipis de la comarca.