La Diputació subvenciona amb 386.562,15 € al Consell per donar suport a ajuntaments i famílies

04/01/2021

La Diputació subvenciona amb 386.562,15 € al Consell per donar suport a ajuntaments i famílies

La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut de 338.241,75 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui prestar assistència tècnica als municipis de la comarca i suport social a les famílies que ho necessitin.

Amb aquest ajut de la Diputació es podran portar a terme un total de sis actuacions, cinc de les quals adreçades a donar suport tècnic als ajuntaments i l’altra per prestar serveis directes a les famílies de la comarca en temes socials. Les activitats subvencionades són les següents:

Als ajuntaments:

  • Suport tècnic en informàtica
  • Suport tècnic urbanístic
  • Suport tècnic arquitectònic
  • Suport tècnic turístic
  • Suport tècnic arxiu municipal

A les famílies:

  • Servei de transport adaptat
  • Beques per a les llars infantils
  • Servei de teleassistència per a persones grans
  • Beques per a compra de llibres escolars

A més d’aquests ajuts, la Diputació de Tarragona ha aprovat també la concessió de tres altres ajuts al Consell Comarcal que sumen un total de 48.320,40 € per finançar l'adquisició d'un compactador pel Centre Comarcal de Tractament de Residus Municipal, així com la compra de contenidors de residus pel servei de recollida selectiva.