La Diputació subvenciona amb 386.562,15 € al Consell per donar suport a ajuntaments i famílies

03/01/2022

La Diputació subvenciona amb 386.562,15 € al Consell per donar suport a ajuntaments i famílies

La Diputació de Tarragona ha concedit un ajut de 338.241,75 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui prestar assistència tècnica als municipis de la comarca i suport social a les famílies que ho necessitin.

Amb aquest ajut de la Diputació es podran portar a terme un total de sis actuacions, cinc de les quals adreçades a donar suport tècnic als ajuntaments i l’altra per prestar serveis directes a les famílies de la comarca en temes socials. Les activitats subvencionades són les següents:

Als ajuntaments:
Suport tècnic en informàtica
Suport tècnic urbanístic
Suport tècnic arquitectònic
Suport tècnic turístic
Suport tècnic arxiu municipal

A les famílies:
Servei de transport adaptat
Beques per a les llars infantils
Servei de teleassistència per a persones grans
Beques per a compra de llibres escolars

A més d’aquests ajuts, la Diputació de Tarragona ha aprovat també la concessió de tres altres ajuts al Consell Comarcal que sumen un total de 48.320,40 € per finançar adquisició d'equipament informàtic,  així com la reforma i l'adquisició de mobiliari per a  les dependències de Serveis Socials.