La Diputació subvenciona amb 50.600,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis, anualitat 2019

04/01/2021

La Diputació subvenciona amb 50.600,00 € al Consell Comarcal de la Conca de Barberà per a la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis, anualitat 2019

La Diputació de Tarragona ha concedit, per a l'anualitat 2019, un ajut de 50.600 € al Consell Comarcal perquè aquest pugui col·laborar en la implementació de la plataforma de serveis digitals ACTIO als municipis.

La finalitat d'aquest ajut ha estat establir un marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Diputació de Tarragona com a mecanisme de garantia per la prestació de l’assistència en matèria d’administració digital, així com col·laborar amb el Consell Comarcal de la Conca de Barberà en la implementació complerta d’ACTIO als ens locals de la seva comarca.

Les accions desenvolupades durant l'exercici 2019, han estat:

  • Assistència als municipis per assolir el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), la qual es concreta en:
  1. Preparar i aprovar la política de seguretat, incloent la definició de rols i l’assignació de responsabilitats.
  2. Categoritzar els sistemes atenent a la valoració de la informació tractada i dels serveis prestats.
  3. Realitzar l’anàlisi de riscos, incloent la valoració de les mesures de seguretat existents.
  4. Preparar i provar la Declaració d’aplicabilitat de les mesures de seguretat de l’Annex II de l’ENS.
  5. Elaborar un pla d’adequació per a la millora de la seguretat, sobre la base de les insuficiències detectades, incloent terminis estimats d’execució.
  • Col·laboració en la difusió de les eines de gestió documental – QDCAC, la qual es concreta en:
  1. Facilitar el coneixement de la gestió documental al personal treballador dels municipis i ajudar-los en la seva implementació, així com en la gestió dels expedients.

El Consell Comarcal, a la vegada, ha estat l’encarregat de garantir als municipis de la seva comarca la implementació de l’administració digital.

Els municipis on s'han desplegarat les tasques derivades dels compromisos adquirits pel Consell Comarcal són els que ja compten amb ACTIO, que en aquest cas, han estat els 22 municipis de la comarca.