La formació dual és ja una realitat a la nostra comarca

01/02/2017 Actualitat

La formació dual és ja una realitat a la nostra comarca

El projecte, coordinat per Concactiva, pretén adaptar els cicles formatius a les necessitats del teixit empresarial, implicant a les empreses en les decisions i en l'adaptació dels continguts d'aquests mòduls als jaciments d'ocupació presents a la comarca. 

Com hem dit, en els darrers mesos s'han mantingut un seguit de reunions a múltiples bandes entre Concactiva, l'Institut, Ensenyament i les principals empreses, per arribar a signar aquest esperat conveni. L'objectiu final és adaptar les modalitats dels Mòduls de Grau Mitjà que s'ofereixen a la comarca i nodrir-los amb les pràctiques a les empreses signatàries per tal de dedicar molta part de la formació en els llocs reals de feina amb la convicció que les empreses facin els procediments correctes per a la seva contractació, finalment, la voluntat del territori és seguir amb aquesta espurna creada i les bones sinergies entre les empreses i poder culminar aquest camí amb la creació per primera vegada d'una oferta de Mòduls de Grau Superior a la Conca de Barberà, i que els estudiants puguin continuar l'arrelament al territori sense haver de marxar. 

La Conca de Barberà és una de les comarques on la indústria té un major pes en l'economia i la creació de llocs de treball. Aquesta important presència industrial es combina perfectament amb un sector primari en constant adaptació i un sector serveis incipient que creix dia a dia.