La Generalitat inverteix 743 mil euros a la Conca mitjançant del Contracte Programa 2017

01/12/2017 Actualitat

La Generalitat inverteix 743 mil euros a la Conca mitjançant del Contracte Programa 2017

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, va signar amb el consell comarcal de la Conca de Barberàel contracte programa per al 2017 que suposa una inversió de 742.961 euros. La consellera Bassa i el president del consell comarcal van acordar abans del 27 d’octubre aquest import que permetrà avançar en l’assoliment de la ràtio de 3 treballadors socials i 2 educadors socials en les àrees bàsiques de serveis socials per a cada 15.000 habitants. Alhora que s’afegeix un nou indicador que permetrà augmentar aquests professionals i que té en compte el nombre de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania, el nombre d’expedients d’infants i adolescents en situació de risc, el nombre d’expedients de dependència i la dispersió territorial.

D’aquesta manera, per a la Conca de Barberà suposa que enguany el nombre de professionals dels Equips Bàsics de Serveis Socials serà de 8,5, finançat en un 66% per Treball, Afers Socials i Famílies i en un 34% per l’ajuntament. A aquests increment de professionals, també s’hi suma,des de l’1 de setembre, la contractació d’administratius de nivell alt per a desenvolupar les funcions de gestió administrativa que derivin de la intervenció social alliberant als tècnics de la tasca administrativa per revertir una millor atenció a la persona.Tot plegat en el context d’un a política de país ambiciosa per tal que els serveis socials facin un salt qualitatiu cap esdevenir un pilar de l’estat del benestar.

Una altra de les novetats del Contracte programa d’enguany són els Serveis d’Intervenció Socioeducativa no residencial (SIS). Els SIS són un recurs fonamental en l’atenció a la infància i adolescència i les seves famílies per l’abordatge de la prevenció, la intervenció en nivells inicials de risc, la capacitació parental i l’abordatge integral de cada situació. És per això aquest anys’implementa un nou model de treball amb l’objectiu de disposar d’una xarxa pública d’aquests serveis a tot el territori català, titularitat de l’Administració local i amb finançament públic de la Generalitat.

La nova addenda també permet gestionar a través del Contracte programa totes les polítiques de joventut, alhora que incorpora els serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i suport a la inserció i inicia les experiències pilot del Servei d’orientació i acompanyament a les famílies. Finalment, enguany també veuran millorats el seu finançament les actuacions en matèria d’accessibilitat; la promoció, el reconeixement i la protecció de l’associacionisme i el voluntariat i els plans i mesures d’igualtat en el treball i LGTBI.

El Contracte Programa entre el Departament, els ens locals i supramunicipals permet planificar la prestació dels serveis socials adreçats a col·lectius com ara famílies amb infants a càrrec, gent gran, infants i adolescents, persones amb discapacitat, amb malaltia mental, amb problemes de drogodependències, afectades pel VIH/Sida o persones immigrades, entre altres.