La Generalitat obre una línia d'ajuts a Gent Gran per obres de reforma interior dels seus habitatges

14/06/2017

La Generalitat obre una línia d'ajuts a Gent Gran per obres de reforma interior dels seus habitatges

La Generalitat ha obert una línia de subvencions adreçada a la Gent Gran per tal que puguin realitzar petites obres de reforma a l’interior dels seus habitatges. El termini de presentació de la documentació és el 31 de juliol.

Les condicions que han de complir els sol•licitants són les següents:

a) La persona sol•licitant:

1. Pot ser propietària, usufructuària o arrendatària de l’habitatge
2. Han de tenir 65 o més anys.
3. Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, alternativament, no tenir prou autonomia personal (higiene, mobilitat, etc.)
4. Els ingressos anuals de la unitat de convivència no poden superar els 15.000 €

b) Les obres a realitzar:

1. No poden estar començades abans de la data de convocatòria dels ajuts.
2. L’import màxim de les obres a fer és de 5.000 €, de les quals la Generalitat n’aportarà un màxim de 3.000 a fons perdut.
3. L’import de la subvenció serà del 100% del cost de les obres, fins a un màxim de 3.000 €.

d. Tipos d’obres subvencionables:

1. Assolir les condicions mínimes d’habitabilitat (paviments, finestres...)
2. Adequar instal•lacions (aigua, gas, calefacció, etc.)
3. Millorar l’accessibilitat en cuines, lavabos, passadissos, rebedors, etc.

Per a més informació o tramitar els ajuts podeu adreçar-vos al Servei d’Habitatge del Consell Comarcal, que es troba situat a l’edifici Concactiva de Montblanc.