La implantació del nou sistema de recollida de les escombraries està suposant reduir un 45% el rebuig

10/11/2020 Actualitat

La implantació del nou sistema de recollida de les escombraries està suposant reduir un 45% el rebuig

La comarca ha generat el passat mes d’octubre un 45% menys de material de rebuig mercès a la posta en marxa del nou sistema de recollida d’escombraries que potencia la recollida selectiva. En concret el rebuig ha passat de més de 400.000 kg, recollits el mes d’octubre de 2019, a 227.000 kg, d’aquest passat mes d’octubre.

Aquesta és una de les dades més positives que s’extreuen dels indicadors de recollida de les escombraries del passat mes d’octubre que tot just s’han començant a tenir aquests dies. S’hi afegeix també un augment important de la matèria orgànica recollida de forma selectiva, que ha passat dels 140.000 kg a 160.000 kg. (un augment d’un 12% aproximadament). Una matèria orgànica, també, de molt bona qualitat.

Un altre increment molt important ha estat el dels envasos i plàstics. El mes d’octubre de l’any 2019 els contenidors de plàstic van recollir uns 43.000 kg d’aquest material, mentre que el passat mes d’octubre aquesta xifra ha pujat fins als més de 58.000 kg (un augment d’un 36%).

L’increment en el paper i cartró domèstic ha estat molt menys important (només d’un 1%). Però és que el volum que es recollida ja era molt alt. El mes d’octubre de 2019 va ser de 74.500 kg i el d’aquest mes d’octubre de 76.600 kg Per contra, el cartró comercial ha pujat un 42%.

En aquests moment s’està implantant de forma escalonada el sistema de recollida porta a porta als grans municipis de la comarca i en alguns de més petits. Aquesta implantació ha tingut els seus problemes els primers dies degut a la gran complexitat que representa la seva posta en marxa en molts i molt diversos municipis. Però el nombre d’incidències està reduint-se progressivament.

De forma paral·lela, un altre factor que s’està detectant és el d’un fort increment en la utilització de les deixalleries municipals.

En aquest procés de posta en marxa del nou servei de recollida de les escombraries, al voltant del 15 de novembre es procedirà al tancament, de forma escalonada, dels contenidors que encara estan oberts que es troben encara en alguns municipis i pedanies. També properament s’aniran posant en marxa els serveis de recollida addicionals com per exemple els de la recollida de poda o de voluminosos a nivell de tota la comarca.