L’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà valora positivament el primer mes de funcionament de la deixalleria mòbil

11/02/2021

L’àrea de medi ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà valora positivament el primer mes de funcionament de la deixalleria mòbil

La nova deixalleria mòbil de la Conca de Barberà ha registrat 175 visites al total dels 14 municipis on s’ha instal·lat, des que es va posar en marxa a principis del passat mes de gener.

Els usuaris que han fet ús de la deixalleria mòbil han registrat un total de 472 entrades de residus, amb 940 kg de residus ben classificats que segueixen un circuit de valorització o reciclatge adequat per cada tipologia.

L’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Conca de Barberà valora positivament la posada en marxa d’aquest servei, ja que amb les xifres assolides es confirma la necessitat de coresponsabilitzar la població en l’objectiu compartit de combatre els abocaments il·legals de residus a la via pública i a la natura i millorar progressivament les dades de recollida selectiva municipals i comarcals.

A l’aplicació de mòbil Civiwaste, es pot consultar l’horari de la deixalleria i la seva ubicació.  També, l’agent cívic que va amb la deixalleria mòbil, recorda que, per a la recollida de restes vegetals i mobles, cal sol·licitar hora a través de la mateixa app. També es poden portar aquest tipus de residus (així com electrodomèstics, pneumàtics, olis, runes o radiografies) a les deixalleries comarcals, que estan obertes diàriament.