L'Àrea de Medi Ambient fa una activitat sobre la gestió de residus a l'escola de Vilaverd

20/01/2022 Actualitat

L'Àrea de Medi Ambient fa una activitat sobre la gestió de residus a l'escola de Vilaverd

El passat dia 11 de gener, l'àrea de medi ambient del Consell Comarcal va anar a l'escola de Vilaverd per tal de fer una activitat sobre la gestió dels residus per tot l'alumnat, un total de 13 alumnes.

Es va treballar en dos grups, un per educació infantil i un per educació primària. Tant en un grup com a l'altre es va fer una part introductòria sobre la bona gestió dels residus i com s’han de separar correctament per fraccions, tant a casa com a l'escola.

L'activitat va continuar amb un seguit de dinàmiques lúdiques on a partir del joc l'alumnat integrava els diferents conceptes que es volien treballar. Correcta separació dels residus i integrar conductes sostenibles i respectuoses pel medi ambient.

Com a tancament de l'activitat es van dirigir al mercat municipal on hi havia instal·lada la deixalleria mòbil. Allà els infants van poder conèixer quins residus han de ser tractats de forma especial i els hem de portar a la deixalleria. De forma pràctica van dipositar uns quants residus especials que tenien a l'escola, com piles i un petit electrodomèstic que ja no funcionava.