Les consultes a l’Oficina de Consum de la Conca de Barberà sobre llum continuen sent les més demanades

31/01/2023 Actualitat

Les consultes a l’Oficina de Consum de la Conca de Barberà sobre llum continuen sent les més demanades

El nombre de reclamacions ha augmentat un 16 %

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestiona l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) amb un conveni amb l'Agència Comarcal del Consum de la Generalitat de Catalunya per a la coordinació d'actuacions en desenvolupament de la delegació de competències en matèria de Consum.

Presentat l'informe anual de consum es pot observar com durant aquest any 2022 han disminuït les consultes en un 3% en relació amb l'any anterior i han augmentat un 16% les reclamacions. El nombre d'expedients ha disminuït un 0,5% i, per contra, el nombre de denúncies ha augmentat un 200%.

Pel que respecta a la resolució de conflictes en les mediacions hi ha hagut un total de 100 expedients i les reclamacions resoltes per mediació ascendeixen al 27%.

Analitzant les consultes que s'han dut a terme per municipis, el nombre més alt continua essent a Montblanc, seguit de l'Espluga de Francolí i de Santa Coloma de Queralt.

Pel que fa a termes generals, llum, serveis comercials diversos, telefonia i assegurances són els que més reclamacions generen.

A més, durant el 2022, s'han fet un total de sis sessions formatives sobre temes de consum tant en línia com de forma presencial.

L'OCIC és un servei que es presta sobretot a consumidors, però de forma indirecta també es dona informació i assessorament als comerços i petita i Mitjana empresa de la comarca.

Recordem que les actuacions generals que fa l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC) són:

• Atenció de les consultes efectuades pels consumidors.

• Tramitació de les reclamacions, queixes i denúncies presentades i portar a terme les mediacions que se'n derivin.

• En el cas que la mediació no fos possible i es compleixin els requisits de l'arbitratge, es tramiten arbitratges i se celebren arbitratges presencials a la Secció de Consum de Tarragona i arrel de la pandèmia aquests arbitratges es fan no

presencials.

• Organització de sessions formatives dirigides a petites empreses i als consumidors sobre temes d'actualitat relacionats amb el consum.

• Assistència de la tècnica a cursos de formació sobre normatives, lleis, contractació, assegurances, serveis de viatges, etc. que s'organitzen des de l'Agència Catalana de Consum.