Les famílies es mostren satisfetes amb el funcionament dels menjadors escolars

17/04/2018 Actualitat

Les famílies es mostren satisfetes amb el funcionament dels menjadors escolars

Un 86% de les famílies que tenen fills/es que assisteixen als menjadors escolars gestionats pel Consell Comarcal han manifestat un molt elevat grau de satisfacció pel funcionament d’aquest servei comarcal. Aquest és una de les principals conclusions que s’extreuen de les enquestes realitzades per l’Àrea d’Ensenyament del Consell Comarcal per conèixer l’opinió dels pares sobre el funcionament dels menjadors.

El 48,5% dels pares han posat una nota de 4 sobre 4 com a valoració general dels menjadors ; mentre que altres 37,6% posaven la nota màxima de 4 sobre 4 a aquesta pregunta de l’enquesta. Amb tot, aquesta no és pas la valoració més alta de l’enquesta. La màxima nota l’ha obtingut l’equip de monitors que treballa als centres, que ha assolit una valoració d’un 94,1% dels pares satisfets o molt satisfets.

Un altre fet remarcable és la gran quantitat de comentaris i aportacions de tot tipus que han fet als pares al respondre el qüestionari i que reflecteix clarament l’interès que genera aquest tema entre els pares.

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestiona en aquests moments un total de nou menjadors escolars de primària: Barberà de la Conca, Blancafort, Montblanc, Pira, Rocafort de Queralt, Sarral, Solivella,Vilaverd i Vimbodí i Poblet. L’enquesta del Consell s’ha repartit entre les 250 famílies amb fills/es d’aquests menjadors escolars. I, d’aquest, l’han contestada un total de 101 pares (un 40,4% del total), la qual cosa dóna idea de l’elevat grau de fiabilitat dels resultats d’aquesta mostra.