Més de 2.000 usuaris han utilitzat el transport comarcal durant el primer trimestre

17/04/2024 Actualitat

Més de 2.000 usuaris han utilitzat el transport comarcal durant el primer trimestre

Ha augmentat un 1% els usuaris del transport comarcal

El Consell Comarcal gestiona el servei de transport entre municipis de la comarca per facilitar la comunicació i l’accés de serveis. Aquest servei compta amb el finançament del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Durant aquest primer trimestre han utilitzat el servei un total de 2.083 usuaris, que representa un augment d’un 1% respecte al primer trimestre de l’any 2023.

El servei que ha sofert major increment aquest primer trimestre ha estat la línia 3 Forès-Passanant- Belltall-Tàrrega amb un 116% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

La línia 12 Biure de Gaià-Conesa-Les Piles-Guialmons-Sta. Coloma de Queralt ha tingut un increment del 100% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

La Línia 7 Barberà de la Conca-Montblanc ha tingut un increment del 48% respecte al primer trimestre de l’any anterior.

    La línia 2 Prenafeta Montblanc ha tingut una disminució d’usuaris d’un 64% respecte a l’any anterior

 

USUARIS DEL SERVEI DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2024

Línies

ANY 2023

ANY 2024

Variació respecte

l'any 2023

Línia 1 : Vilanova de Prades - Vallclara - Vimbodí - L'Espluga de

Francolí - Montblanc

221

317

43%

Línia 2 : Lilla - Vilaverd - Montblanc

130

147

13%

Prenafeta - Montblanc

118

43

-64%

Línia 3: Forès - Passanant - Belltall -Tàrrega

70

151

116%

Línia 4 : Belltall - Solivella - Blancafort - La Guàrdia dels Prats -

Montblanc

357

360

1%

Línia 5: Segura - Savallà del Comtat - Conesa - Les Piles - Sta. Coloma de Queralt -Vallespinosa - Pontils - Seguer- Sta. Coloma de

Queralt

 

217

 

181

 

-17%

Línia 6: Senan - L'Espluga de Francolí

53

59

11%

Línia 7: Barberà de la Conca - Montblanc

33

49

48%

Línia 8: Tarragona - Valls - Vilaverd - Montblanc - L’Espluga de

Francolí - Vimbodí i Poblet

330

307

-7%

Línia 9: Sta. Coloma de Queralt – Les Piles-Rocafort de Queralt-

Sarral-Pira – La Guàrdia dels Prats – Montblanc

153

110

-28%

Línia 10: Montblanc – Reus (dimarts i divendres)

58

34

-41%

Línia 11: Vallverd-Rocafort de Queralt –Montbrió de la Marca-Sarral

0

0

---

Línia 12: Biure de Gaià - Conesa - Les Piles - Guialmons - Sta.

Coloma de Queralt

14

28

100%

Linia 13: Rojals-Montblanc

307

297

-3%

TOTAL

2.061

2.083

1%

 

COMPARATIVA D’USUARIS MENSUAL (2023-2024)

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TOTAL

ANY

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

23

24

Gener

52

115

75

57

21

41

114

152

81

66

15

18

4

16

90

129

37

34

16

8

0

0

3

7

69

75

577

718

Febrer

79

106

77

54

17

51

109

113

56

43

11

18

13

8

132

105

42

36

19

8

0

0

3

10

108

100

666

652

Març

90

96

96

79

32

59

134

95

80

72

27

23

16

25

108

73

74

40

23

18

0

0

8

11

130

122

818

713

TOTAL

221

317

248

190

70

151

357

360

217

181

53

59

33

49

330

307

153

110

58

34

0

0

14

28

307

297

2061

2083