Resum ple ordinari novembre de 2023

28/11/2023 Actualitat

Resum ple ordinari novembre de 2023

Ahir va tenir lloc el ple ordinari del Consell Comarcal de la Conca de Barberà corresponent al mes de novembre de 2023.

Es van aprovar els següents punts:

 • El pressupost de la Corporació per a l'exercici 2024.

 • El projecte executiu "Projecte constructiu dels col·lectors i l'estació depuradora d'aigües residuals de Blancafort".

 • La proposta per establir un sistema de finançament que permeti donar suport a les activitats culturals comarcals.

 • El conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i el Consorci d'Aigües de Tarragona per a la promoció, execució i manteniment de les obres del "Projecte de Subministrament a la Conca de Barberà”.

 • El conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials, l'Ajuntament de Reus, el Consell Comarcal del Baix Camp i el Consell Comarcal del Priorat pel servei de valoració del grau de discapacitat i del grau de dependència.

 • El conveni amb l'entitat Càritas Arxiprestal de la Conca de Barberà per regular la subvenció concedida per pal·liar les necessitats bàsiques d'alimentació i productes d'higiene de persones i/o famílies que es troben en situació de vulnerabilitat de la comarca.

 • El IV Pla d'Igualtat de gènere i LGBTI de la Conca de Barberà 2023-2027

 • Les bases que regulen les prestacions econòmiques d'urgència social.

 • Les bases que regulen els ajuts socials..

 • El conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials per a la implementació del projecte pilot Òmnia Itinerant.

 • L'adhesió al Compromís Nacional per un Turisme Responsable.

 • La concertació d'una operació de tresoreria per import d'1.000.000 euros.

 • La modificació de crèdits núm. 9 del pressupost del Consell per crèdits extraordinaris finançats amb baixes d'altres aplicacions.