S’aprova el protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc o desemparament a la infància i l'adolescència de la Conca de Barberà

08/05/2023 Actualitat

S’aprova el protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc o desemparament a la infància i l'adolescència de la Conca de Barberà

L’aprovació d’aquest protocol es fruit del treball que es du a terme des de la Taula d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Conca de Barberà, creada el 2018

El ple del Consell Comarcal va aprovar, el passat dilluns dia 24 d’abril, el protocol d’intervenció en xarxa en situacions de risc o desemparament a la infància i a l’adolescència de la Conca de Barberà. Aquest és un document que ofereix un marc de treball unificat i comú davant d’una situació de risc o d’una situació de desemparament d’un menor d’edat, per a tots els agents que integren la xarxa de protecció i atenció a la infància i l'adolescència de la Conca de Barberà

El protocol, doncs, explicita els circuits d'atenció, les funcions, les responsabilitats, el llenguatge comú i els criteris compartits dels diferents agents dels àmbits educatius, socials, de seguretat i de salut, que han estat treballant i adequant aquests processos a la realitat territorial.

L’aprovació d’aquest protocol es fruit del treball que es du a terme des de la Taula d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Conca de Barberà, creada el 2018 i que compta amb la participació de tots els tècnics comarcals dels àmbits d’ensenyament, salut, cossos de seguretat, serveis socials bàsics, justícia juvenil, immigració. Aquesta Taula té com a objectiu vetllar pel benestar de la infància i l’adolescència de la comarca mitjançant el treball en xarxa entre equips, afavorint un espai d’interrelació i coneixement mutu, dissenyant, coordinant i desenvolupant actuacions i accions conjuntes de prevenció i promocionant, si s’escau, la creació de recursos/serveis necessaris a la comarca.