Se celebra una reunió per treballar contra la pobresa energètica

03/05/2022 Actualitat

Se celebra una reunió per treballar contra la pobresa energètica

Va tenir lloc aquest passat dijous 28 d'abril

El passat dijous 28 d'abril va tenir lloc una reunió per tal de treballar contra la pobresa energètica. En aquesta reunió hi han participat diversos agents de la comarca i s'ha posat en comú conceptes, problemàtiques, propostes de treball i organització de tasques.

Es parla de pobresa energètica quan la situació d'una persona o d'una unitat familiar o de convivència presenta dificultats per a pagar els subministraments bàsics d'electricitat, aigua o gas del seu habitatge principal, o que destina una part elevada dels seus ingressos a pagar aquests subministraments.

Aquest grup té la missió d'anar millorant l'atenció a les persones que puguin patir situacions de pobresa energètica, on poden ser informades, ateses i acompanyades a millorar la seva situació de vulnerabilitat. Les propostes s'encaminen a establir procediments que siguin més senzills, millorar la informació cap a les persones i establir pautes que estableix la llei 24/2015 del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

Els diferents agents que formen el grup han estat el Conseller Comarcal de Benestar Social, Santi Fornés, la tècnica de consum, les treballadores socials de les diferents Àrees Bàsiques de Salut de la Comarca (Sta. Coloma de Queralt, Montblanc, Alcover i Tàrrega), la companyia de llum i d'aigües de Sta. Coloma de Queralt, Aigües Montblanc, l'Oficina de Consum Comarcal, Càritas, l'Oficina Comarcal d'Energia, Serveis Tècnics del Consell Comarcal, Serveis Socials i el Pla d'Inclusió Social de la Conca de Barberà.