S'inicien les primeres notificacions pel mal ús de les àrees d'emergència

16/03/2022 Actualitat

S'inicien les primeres notificacions pel mal ús de les àrees d'emergència

S'han enviat una desena d'avisos a aquelles persones reincidents que fan malament la recollida selectiva o per qui n'ha fet un ús reiterat de la zona

Un any i mig després de l'inici de la recollida selectiva porta a porta a 7 nuclis de la comarca, s'han començat a notificar als usuaris que fan mal ús de les àrees d'emergència. S'han enviat una desena d'avisos a aquelles persones reincidents que fan malament la recollida selectiva o per qui n'ha fet un ús reiterat de la zona.

Els contenidors de les àrees d'emergència són d'ús puntual, i exclusiu per a particulars i les següents accions són considerades infraccions i, per tant, són sancionables amb multes:

- Dipositar els residus al contenidor que no correspon o fora d'aquest.

- Deixar voluminosos, electrodomèstics o altres elements els quals s'han de dur a la deixalleria municipal.

- Abocar restes de poda.

Es recorda que les activitats econòmiques han de dirigir-se a les deixalleries municipals per dipositar els seus residus i està prohibit l'ús d'aquestes àrees d'emergència. Es poden consultar els horaris de les deixalleries a la web www.sitagradaviureaquirecicla.cat

L'àrea d'emergència de Montblanc ja hi compta amb càmera de vigilància i es preveu que la resta de municipis s'instal·lin pròximament. Amb el sistema de recollida d'escombraries porta a porta es va decidir instal·lar càmeres a les àrees d'emergències perquè s'utilitzés de forma esporàdica per aquelles persones que un dia puntual haguessin oblidat treure les escombraries. La realitat, tanmateix, és que alguns dies, sobretot els dilluns i durant els mesos d'estiu, apareix atapeïda d'escombraries, amb un estat deplorable. Les càmeres de vigilància pretenen acabar amb aquest incivisme. En aquest sentit, en algun municipi també estudia aplicar un nou sistema de recollida porta a porta associat a un sistema de pagament per generació amb què pagarien més els veïns que no reciclen.