Tallers a les escoles, primera acció d'implantació de la Carta del Paisatge de la Conca

02/12/2020 Actualitat

Tallers a les escoles, primera acció d'implantació de la Carta del Paisatge de la Conca

El dia 25 de novembre de 2020 es va aprovar la Carta de Paisatge de la Conca de Barberà per part del Consell d’Alcaldies de la Conca de Barberà. Aquest document, impulsat pel Consell Comarcal de la Conca de Barberà, realitza una diagnosi de les dinàmiques del paisatge comarcal, defineix uns objectius de qualitat paisatgística a assolir dins l'àmbit comarcal i elabora un programa de gestió en el que es concreten accions específiques que han d'emprendre els diversos agents implicats.

Entre els objectius de la Conselleria de sostenibilitat, paisatge i agricultura, i de la pròpia Carta del Paisatge, es contempla el fet d’augmentar la conscienciació i el coneixement sobre el paisatge a la comarca, a partir del disseny i execució de programes d’educació en el paisatge a centres escolars.

Per aquest motiu s’ha dissenyat un material per poder treballar aquest objectiu mitjançant l’activitat anomenada “Paisatges transgeneracionals”. Aquesta activitat permet analitzar les diferències, els canvis i les transformacions que ha tingut el paisatge; i poder arribar a fer la reflexió de com conservar-lo, protegir-lo i gestionar-lo. S'ha preparat una metodologia senzilla i oberta per que cada centre pugui adaptar-la i aplicar-la segons la seva realitat.

En definitiva els objectius del material són:

  • Conèixer les característiques dels paisatges de la Conca de Barberà.
  • Aprendre a “descriure” i a expressar el paisatge que s’observa en un momento determinat i què ens fa sentir.
  • Prendre consciència de les diferències entre els diferents paisatges de la comarca.
  • Conèixer les diferents unitats de paisatge de la Carta de Paisatge i les seves característiques.
  • Treballar els elements característics de cadascuna de les unitats de paisatge.
  • Crear o enfortir el vincle dels nens i nenes amb el paisatge que els envolta i el medi natural.
  • Sensibilitzar als nens i nenes pel que fa al respecte al medi i tot el que implica (paisatge, vegetació, fauna...)

En el marc del Seminari d’Escoles Verdes, impulsat pel Centre de Recursos Pedagògics de la Conca de Barberà, que va tenir lloc ahir dia 30 de novembre, es va preparar una sessió informativa per explicar a totes les escoles en què consisteix aquest material pedagògic, i oferir la possibilitat de tenir-lo a les seves aules.