Visita dels alumnes de l'Institut Joan Segura i Valls a la deixalleria i a la depuradora de Santa Coloma de Queralt

08/04/2022 Actualitat

Visita dels alumnes de l'Institut Joan Segura i Valls a la deixalleria i a la depuradora de Santa Coloma de Queralt

Aquestes dues visites estan emmarcades dins d'un projecte transversal que estan treballant en el centre, relacionat amb el reciclatge al municipi

Els passats dies 6 i 7 d'abril l'alumnat de 2n d'ESO de l'Institut de secundària Joan Segura i Valls van visitar la deixalleria i la depuradora municipal de Santa Coloma de Queralt.

Aquestes dues visites estan emmarcades dins d'un projecte transversal que estan treballant en el centre, relacionat amb el reciclatge a Santa Coloma de Queralt.

L'objectiu principal d'aquestes dues visites era conscienciar a l'alumnat de la importància de reciclar, fer un bon ús dels recursos i de la necessitat de tenir una visió sostenible respecte el medi ambient.

La visita a la deixalleria vol aconseguir que els joves sàpiguen quina gestió es fa dels residus del seu poble, tant els domèstics a través del servei porta a porta, com els altres, quina és la tipologia de residus que es poden portar a la deixalleria, com s'emmagatzemen a les diferents àrees i contenidors i quin tractament reben quan surten d'aquí.
Amb la visita a la depuradora l'alumnat va poder veure els processos que s'hi fa i poder entendre quina funció té la depuradora i la importància que té per mantenir el bon estat de l'aigua i de l'entorn.
L'alumnat a part de veure tots els processos per on passa l'aigua per tal de ser depurada i tornada al riu, també van poder aprendre conductes quotidianes per ser més respectuosos i sostenibles pel medi ambient.
Aquestes visites formen part del Pla d'activitats d'Educació Ambiental que du a terme el Servei de Medi Ambient del Consell Comarcal. Els valors que es transmeten en aquestes activitats són importants perquè el jovent serà essencial per aconseguir una societat sostenible.