Sol·licitud de transport escolar col·lectiu, per als/a les alumnes que cursen ensenyaments no obligatoris, curs 2020-2021

 

Tramitació de la sol·licitud

La tramitació de la sol·licitud es realitzarà per via telemàtica. Cal descarregar i omplir la sol·licitud. A través del model d’instància genèrica cal ajuntar la sol·licitud i el comprovant de pagament.

 

Descàrrega de documents

Sol·licitud

 

Presentació de la sol·licitud

Podeu presentar la sol·licitud a través d'aquesta INSTÀNCIA GENÈRICA