Carta de Serveis

Les administracions públiques, en l’esforç per acomplir els seus objectius i per adaptar la seva capacitat de resposta a les demandes i les expectatives de la ciutadania, han dissenyat diverses estratègies de millora basades en polítiques de qualitat.

Un dels instruments per a la gestió de la qualitat centrat en el ciutadà i la seva satisfacció en la prestació dels serveis és la carta de serveis. Per això, el Consell Comarcal aposta per elaborar la Carta de Serveis en els àmbits de la seva competència, com a part d’una estratègia per fer més efectiva la seva actuació i permetre’n la interacció amb la ciutadania.

Una carta de serveis és un document que descriu el tipus de serveis que ofereix una determinada administració pública, empresa pública o qualsevol de les entitats subjectes al dret administratiu. El document tipifica aquests serveis de forma explícita i, a més, es considera una eina de gestió de qualitat implementada pel govern del què depèn aquella entitat pública. De la mateixa manera, suposa un acord entre l'administració i la ciutadania, amb l'objectiu de satisfer les seves necessitats i expectatives.

La Carta de Serveis del Consell Comarcal de la Conca de Barberà fou aprovada pel Ple de dia 24 d'abril de 2017.