EMAS

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà s'ha adherit al sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme, o Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria), un reglament comunitari d'ascripció voluntària per a organitzacions a la Unió Europea que reconeix les organitzacions que millorin el seu acompliment ambiental de forma contínua.

Aquí podreu consultar diferents documents sobre consells i eficiència en els usos, així com la nostra política i declaració ambiental.