Què és la Seu Electrònica?

La Seu electrònica és l’adreça electrònica mitjançant la qual el Consell Comarcal difon informació i presta serveis als ciutadans, ciutadanes i empreses a través de xarxes de telecomunicacions.

Accedeix a la seu electrònica de l'Ajuntament de Forès clicant aquí i al catàleg de tràmits