Des de l'àrea de Medi Ambient s'estan fent revisions de les tavernes durant la setmana medieval respecte la gestió i la separació dels residus

30/04/2022 Actualitat

Des de l'àrea de Medi Ambient s'estan fent revisions de les tavernes durant la setmana medieval respecte la gestió i la separació dels residus

Durant aquest cap de setmana es continuaran amb les visites i les inspeccions per tal de garantir la bona gestió dels residus per part de totes les tavernes.

es de l'àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal s'estan fent les revisions de les tavernes durant la setmana medieval respecte la gestió i la separació dels residus.
El passat divendres dia 22, en primer lloc, es va informar i sensibilitzar, dels mecanismes per a la correcta separació i gestió dels residus i de les obligacions pertinent en aquesta matèria de cada taverna.
Els següents dies 23 i 24 es van realitzar diferents inspeccions de control a totes les tavernes per tal de veure si feien una bona separació dels residus i per la seva correcta disposició en els contenidors de les àrees d'emergència que es van habilitar.
Les inspeccions es duen a terme durant els àpats i cloenda del servei.
Cada taverna un cop finalitzat el servei ha de portar els residus a les diferents àrees d'emergència habilitades per aquesta funció. Gràcies a aquestes arres aconseguim un índex de recollida selectiva elevat durant la setmana medieval.
Durant aquest cap de setmana es continuaran amb les visites i les inspeccions per tal de garantir la bona gestió dels residus per part de totes les tavernes.