El ple del Consell Comarcal aprova el conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà

30/06/2022 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova el conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà

Es va aprovar durant la sessió plenària d'aquest dilluns 27 de juny

El ple del Consell Comarcal va aprovar per unanimitat, aquest dilluns 27 de juny, la proposta d'un conveni marc de col·laboració entre l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica i el Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

Aquest conveni neix dels objectius comuns, entre les dues entitats, envers la recerca, la preservació i la difusió del patrimoni arqueològic d'època clàssica de la comarca de la Conca de Barberà.

Les finalitats específiques d'aquest conveni són:

- Les relacions de caràcter científic, tècnic, docent i cultural en l'àmbit de l'arqueologia clàssica.

- La col·laboració en programes i projectes de recerca.

- La col·laboració en programes i projectes de difusió.

- La col·laboració docent en programes i cursos de formació avançada.

- L'intercanvi d'informació sobre temes de recerca, llibres, publicacions i altres materials d'interès comú. En aquest sentit, s'habilitaran els mecanismes necessaris per permetre l'accés a les seves biblioteques i als serveis que s'hi ofereixen.

A partir de l'aprovació d'aquest conveni es crearà una Comissió de coordinació paritària integrada pel director de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, l'administrador de l'ICAC i un investigador de l'ICAC, la presidenta del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, el/la conseller/a comarcal de Cultura i el/la cap de l'Àrea de Cultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà o de les persones a qui deleguin. Aquesta comissió s'haurà de constituir en un termini de noranta dies des del passat dilluns.

Aquesta Comissió, entre altres funcions, tindrà cura del seguiment d'aquest conveni marc; proposarà i impulsarà els convenis específics, i en farà el seguiment posterior; i també aprovarà i coordinarà les activitats específiques. La mateixa Comissió, un cop establerta, decidirà el seu règim de reunions i d'adopció vàlida d'acords.