El ple del Consell Comarcal aprova la moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament

08/03/2023 Actualitat

El ple del Consell Comarcal aprova la moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament

Es tracta juntament amb els ajuntaments, de l'administració pública més propera a la ciutadania

Aquest dilluns durant el ple ordinari del mes de febrer es va presentar la moció en suport dels Consells Comarcals per un millor finançament, la qual, va ser aprovada per unanimitat.

El passat 30 de gener es va reunir l'Assemblea del Fòrum Comarcal de l'Associació Catalana de Municipis. El Fòrum Comarcal de l'ACM, que està conformat per tots els consells comarcals i el Conselh Generau d'Aran, treballa des de 1993 de manera coordinada per esdevenir l'altaveu de les necessitats de tots els Consells Comarcals del nostre país. En l'esmentada assemblea es van presentar els resultats de l'enquesta sobre el finançament dels Consells que durant els mesos de desembre del 2022 i gener del 2023 es va dur a terme. El resultat de l'enquesta posa de manifest, una vegada més, que els Consells Comarcals pateixen d'infrafinançament evident per prestar els serveis propis i delegats. També s'evidencia les dificultats per garantir l'activitat estructural del consell i les despeses indirectes de la prestació de serveis delegats pel Govern o pels mateixos municipis.

Un cop aprovada, es traslladarà al Govern de la Generalitat la necessitat de donar una solució estructural a la greu situació de finançament dels Consells Comarcals, s'instarà al Govern de la Generalitat que mentre no s'aprovi la Llei de Governs i Finances locals, es creï un fons complementari al Fons de Cooperació local, que doti de suficiència financera als Consells Comarcals per a garantir la continuïtat dels serveis que presta i que revisi el finançament i el marc jurídic dels serveis que de forma delegada per part de la mateixa Generalitat o dels municipis de la comarca, es presten des dels Consells.

Així mateix, s'instarà al Govern de l'Estat, al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats, a promoure les modificacions legislatives que s'escaigui perquè els Consells Comarcals puguin participar directament en els tributs de l'Estat i de la Generalitat i a perquè en totes les convocatòries de Fons Europeus, els Consells Comarcals puguin ser-ne beneficiaris i garantir d'aquesta manera que els municipis amb menys recursos i menys població puguin accedir de manera conjunta a finançar les seves iniciatives amb fons europeus.

Aquesta aprovació es comunicarà al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, al Congrés de Diputats, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i als Ajuntaments de la nostra comarca.