Formació per a 400 usuari del Transport Escolar sobre prevenció d'incidents i accidents

23/01/2018 Actualitat

Formació per a 400 usuari del Transport Escolar sobre prevenció d'incidents i accidents

Aquesta setmana 400 alumnes usuaris del transport escolar col·lectiu que gestiona el Consell Comarcal de la Conca de Barberà portaran a terme sessions teòriques de prevenció d’incidents o accidents en el transport escolar.


El curs 2016-2017 el Consell Comarcal va organitzar unes Jornades de prevenció d’incidents i accidents destinades al grup autocar (xofer, alumnes i acompanyant). Les sessions informatives que es realitzen aquesta setmana van destinades igualment al grup autocar. I bàsicament consistirà en un recordatori del que es va tractar en aquelles Jornades: útils d’emergència,  mesures d’evacuació, etc.

Els recorreguts dels transports estaran controlats pels monitors que imparteixen aquestes Jornades, amb la finalitat de valorar insitu si s’està aplicant  el que s'ha treballat: utilització dels cinturons de seguretat, ubicació dels alumnes al seu seient, documentació del vehicle, inspecció de les mesures d’emergència dels vehicle, tasques del monitor/a, etc.

L’empresa que porta a terme les sessions és TCC de Tarragona. I l'activitat està patrocinada del Servei Català de Trànsit.

Des de 1990, el Consell Comarcal de la Conca de Barberà gestiona el servei de transport escolar, del qual en tenim delegades les competències pel  Departament d'Ensenyament de la Generalitat i un dels objectius del Consell Comarcal és la millora continua dels serveis.