La Conca de Barberà consolida el 2022 els bons resultats en la recollida de residus

16/01/2023 Actualitat

La Conca de Barberà consolida el 2022 els bons resultats en la recollida de residus

El municipi de la comarca que se situa en més bones dades és Barberà de la Conca, que encapçala el llistat de bons resultats de la resta de municipis

El 2022 consolida el canvi de model de recollida de residus a la Conca de Barberà. Un sistema de contenidors amb targeta el qual es va aplicar als pobles més petits i un servei de porta a porta a 7 municipis.

Aquesta nova implantació de sistemes de recollida diferenciats va fer que la comarca encapçalés el rànquing de les comarques que més reciclen a Catalunya durant el 2021 amb un 80,4%.

Aquest passat 2022 s'ha aconseguit mantenir els bons resultats, tot i reduir en el percentatge de recollida selectiva, s'ha arribat a un contundent 78,6%. Aquesta baixada d'1,8% respecte al 2021 és causada per l'augment del rebuig en un 6,45%, i tot i que moltes fraccions de selectiva es mantenen o es redueixen, la recollida de residus en deixalleries ha disminuït més d'un 5%, i és el que ha dut ha provocat principalment aquest decrement.

TIPUS  /  FRACCIÓ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

VARIACIÓ

FRACCIÓ RESTA

5.490

5.293

5.293

5.273

5.390

5.355

5.371

4.975

4.229

2.016

2.146

6,45 %

FRACCIÓ SELECTIVA

5.308

5.020

5.095

5.112

5.362

5.420

5.467

5.500

6.557

8.164

7.892

-3,33 %

MATÈRIA ORGÀNICA

1.494

1.515

1.499

1.395

1.419

1.484

1.558

1.641

1.833

2.508

2.453

-2,20 %

PAPER I CARTRÓ

461

422

413

410

411

439

457

480

489

553

578

4,53 %

CARTRO COMERCIAL

217

197

210

196

241

213

235

218

283

306

268

-12,36 %

VIDRE

514

487

495

488

478

506

511

480

489

715

687

-3,90 %

ENVASOS

354

340

346

356

368

392

444

495

608

924

914

-1,07 %

DEIXALLERIES

2.268

2.060

2.132

2.268

2.445

2.387

2.262

2.188

2.855

3.159

2.993

-5,26 %

TOTAL TONES

10.798

10.312

10.388

10.386

10.753

10.775

10.838

10.476

10.785

10.180

10.038

-1,39 %

Tot i reduir el percentatge, la nota positiva és que s'ha aconseguit continuar reduint els impropis de la matèria orgànica en un 6,56%, i també que s'ha reduït el kg/hab/dia situant-se a 1,36. Des del punt de vista ambiental el millor residu és aquell que no es genera, això vol dir, que molts ciutadans estan utilitzant eines de prevenció de residu, ja que ens situem molt per sota de la mitjana catalana (1,42kg/hab/dia).

TIPUS / ANY

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

HABITANTS

21.437

21.290

21.148

20.992

20.723

20.482

20.220

20.036

20.103

20.042

19.947

20.104

KG/HABITANT

1,42

1,39

1,33

1,35

1,35

1,43

1,45

1,47

1,43

1,47

1,39

1,36

 

El municipi de la comarca que se situa en més bones dades és Barberà de la Conca, que encapçala el llistat de bons resultats de la resta de municipis. Uns resultats que supera l'índex de reciclatge de molts municipis de Catalunya de les mateixes característiques, i que compleix l'objectiu que marca la Unió Europea pel 2025 en la totalitat dels municipis, situant-se per sobre del 55%.

Aquest camí iniciat el 2020 cap a la sostenibilitat en l'àmbit dels residus es veu clarament a la Conca de Barberà, i és gràcies a la seva gent i als seus hàbits a l'hora de fer ús del servei de recollida, donant prioritat al civisme i al reciclatge del territori.

Aquest 2023 la Conca de Barberà encara vol anar més enllà i vol aconseguir un índex de reciclatge més alt.

Per una banda, prepara un pla pilot en diversos municipis de pagament per generació. L'objectiu és que cada ciutadà pagui pel que genera i recicla, de manera que qui recicli més ho acabi notant a la seva factura de la brossa.

I, per altra banda, s'impulsen noves mesures per posar solució al mal ús persistent que es fa de les àrees d'emergència dels municipis on es realitza el servei de recollida porta a porta. Això passa per la instal·lació de càmeres de videovigilància a les deixalleries i a les àrees d'emergències als pobles on es fa el porta a porta. Cal recordar que les àrees d'emergència són un servei al qual cal recórrer de manera puntual dipositant la brossa separada correctament i de manera excepcional en cas que no es pugui treure el residu el dia que toqui el porta a porta.

En aquest sentit, el Consell Comarcal completarà aquest primer trimestre de 2023 la instal·lació de les càmeres per facilitar la feina als ajuntaments, que són els que tenen aquesta competència, perquè puguin aplicar les ordenances per tal de sancionar, si així ho consideren oportú, i erradicar l'incivisme.