La Conca de Barberà segueix per sobre de la mitjana catalana amb un 78,56%

02/11/2022 Actualitat

La Conca de Barberà segueix per sobre de la mitjana catalana amb un 78,56%

Es tracta de l’informe relatiu al tercer trimestre del 2022 i encapçalen la llista els municipis de Vilaverd, Barberà de la Conca, Santa Coloma de Queralt i Sarral

La comarca de la Conca de Barberà ha assolit durant el tercer trimestre del 2022, que es recicli un 78,56%. Segons les dades de l'informe presentat, durant el tercer trimestre de 2022 s'han generat 2.803,5 tones de residus municipals.

Respecte a l'any 2021, la generació total de residus municipals en aquest trimestre ha augmentat en un 0,54%, també es compatibilitza l'augment de la població comarcal (la població passa de 19.947 a 20.104).
Pel que fa a la recollida selectiva de matèria orgànica (restes de menjar i restes vegetals de mida petita) ha obtingut un percentatge de recuperació del 64,12%.

Aquest període del 2021 s'han recollit 677,80 tones de matèria orgànica, el qual representa un decrement del 3,63% respecte a l'any anterior.
La recollida selectiva del paper i cartó s'ha reduït amb un 1,68% respecte a l'any anterior. S'han recollit un total de 165,45 tones, i el percentatge de recuperació juntament amb el cartó comercial és del 74,29%. Així mateix, la recollida selectiva de cartó comercial també s'ha reduït en un 8,52% respecte a l'any anterior, i s'han recollit un total de 71,17 tones.

La quantitat total de vidre recollit durant el tercer trimestre de l'any 2022 és de 226,6 tones, dada que suposa un increment del 10,9%, respecte de l'any anterior. El percentatge de recuperació és del 104,4%.
La recollida selectiva d'envasos lleugers ha tingut un augment de l'1,83% respecte a l'any anterior en el mateix període. S'han recollit un total de 253,7 tones, i s'ha obtingut un 79,7% de percentatge de recuperació.

A les deixalleries de la comarca ubicades a Montblanc, Espluga de Francolí, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Vimbodí i Poblet, Barberà de la Conca i Vilaverd, s'han revalorat un total de 825,4 tones, un 2,71% més que l'any 2021 (803,68 tn). Se suma la poda que es recull del servei Porta a Porta.

Els municipis que superen el 78,56% de mitjans són Vilaverd, Barberà de la Conca, Santa Coloma de Queralt, Sarral, Vimbodí i Poblet, l'Espluga de Francolí, Montblanc i Rocafort de Queralt.

Es van reunir els ajuntaments que disposen de servei de recollida porta a porta amb el servei de medi ambient del Consell Comarcal, per promoure les ordenances en vers als actes incívics i els processos sancionadors. També es va tractar el futur pagament per participació i/o generació que es preveu implantar en alguns municipis de la comarca.